Juridische mededeling - disclaimer

SAASCO sa, mailpro uitgever

JURIDISCHE MEDEDELING SAASCO SA, MAILPRO™ UITGEVER

U bent momenteel verbonden met de officiële website van Mailpro www.mailpro.com en subdomeinen.


Naam : SAASCO SA
Hoofdkantoor: Impasse Champ-Colin 6-1260 Nyon, Zwitserland

Hosting: AgenceWeb SA, SwissVirtualHost.com Genève en Zürich.

AANSPRAKELIJKHEID

Mailpro™ neemt alle voorzorgsmaatregelen om gebruikers te voorzien van kwaliteit, betrouwbare, accurate en complete service. Er wordt toch geen garantie, expliciet of impliciet, gegeven op dit onderwerp. Mailpro™ zal onder geen geval aansprakelijk zijn voor het gebruik of de interpretatie van de informatie op diens website.

LIJST VAN INDUSTRIEËN DIE ZIJN BUITENGESLOTEN VAN HET GEBRUIK VAN MAILPRO

Het gebruik van Mailpro™ is strikt verboden voor het verspreiden van spam, bedreigingen en voor de promotie van de verkoop van illegale producten of diensten.

Om het beste van de wensen van onze klanten te garanderen sluiten wij sectoren die een bedreiging voor onze reputatie vormen buiten. Deze sectoren zijn:

  • Mogelijkheid tot werken vanuit huis
  • Online handel en speculatie
  • Gokken en online casino’s
  • Pornografie of seksueel expliciete inhoud
  • Escort diensten
  • Verkoop van farmaceutische producten
  • Helderziendheid en esoterische wetenschappen

Mailpro sluit deze gebieden buiten zonder waardeoordeel. De bovengenoemde onderwerpen zijn over het algemeen verbonden aan spam en kunnen de efficiëntie van routing dienst beïnvloeden.

WEB LINKS

Ht maken van hypertext links naar de Mailpro™ website en diens producten is onderheven aan voorafgaande goedkeuring van de Director of Publications. Hypertext links naar andere websites van Mailpro™ en sites van diens producten zijn onder geen geval de verantwoordelijkheid van Mailpro™.

COPYRIGHT

De logo’s op de website Mailpro™ zijn geregistreerde handelsmerken bij de Swiss Federal Institute of Intellectual Property (IIP).

De inhoud, informatie en teksten op de website Mailpro™ zijn beschermd onder de Zwitserse Wet op Copyright en Gerelateerde Rechten wet (LDA) van 9 Oktober 1992.

Het gebruik hiervan is voorbehouden aan persoonlijk, niet-collectief en niet-commercieel gebruik.

Enig ander gebruik, transmissie, distributie of reproductie van deze foto’s, teksten, logo’s en applicaties voor enig ander doel dan persoonlijk, niet-commercieel, inclusief op andere website zonder schriftelijk, uitdrukkelijk en voorafgaande toestemming is strikt verboden.

Enige reproductie (overdracht naar een ander medium) of gebruik van data van de Mailpro™ website is exclusief gelimiteerd tot persoonlijk en privé gebruik van gebruikers van het internet, met uitsluiting van een bepaalde distributie voor commercieel gebruik..

Elke reproductie of gebruik, zelfs voor privé doeleinden, van al of een substantieel deel van de Mailpro™ website data is strikt verboden en onderheven aan veroordeling onder de Zwitserse Wet op Copyright en Gerelateerde Rechten wet (LDA) van 9 Oktober 1992 en internationale verdragen.

Overtreding van deze bepalingen onderwerpt de dader en alle verantwoordelijke partijen, tot strafrechtelijke en civiele sancties onder de Wet.